01 Ruben Legazpi vs Joao Ferreira
01 Ruben Legazpi vs Joao Ferreira
07 SANCHEZ Daniel
07 SANCHEZ Daniel
03 Rui Costa vs Dani Sanchez
03 Rui Costa vs Dani Sanchez
08 COSTA Rui 02
08 COSTA Rui 02
02 Rui Costa vs Dani Sanchez
02 Rui Costa vs Dani Sanchez
06 LEGAZPI Ruben
06 LEGAZPI Ruben
04 Ruben Legazpi vs Joao Ferreira
04 Ruben Legazpi vs Joao Ferreira
05 SANCHEZ Daniel
05 SANCHEZ Daniel
09 FERREIRA Joao 02
09 FERREIRA Joao 02
10 LEGAZPI Ruben
10 LEGAZPI Ruben
14 FERREIRA Joao
14 FERREIRA Joao
13 SANCHEZ Daniel
13 SANCHEZ Daniel
11 SANCHEZ Daniel
11 SANCHEZ Daniel
12 LEGAZPI Ruben
12 LEGAZPI Ruben
15 LEGAZPI Ruben
15 LEGAZPI Ruben
19 FERREIRA Joao
19 FERREIRA Joao
17 SANCHEZ Daniel
17 SANCHEZ Daniel
22 COSTA Rui
22 COSTA Rui
18 LEGAZPI Ruben
18 LEGAZPI Ruben
24 SANCHEZ Daniel
24 SANCHEZ Daniel
21 LEGAZPI Ruben
21 LEGAZPI Ruben
20 SANCHEZ Daniel
20 SANCHEZ Daniel
23 WC 3-Cushion Viersen 2014
23 WC 3-Cushion Viersen 2014
27 SANCHEZ Daniel
27 SANCHEZ Daniel
26 COSTA Rui
26 COSTA Rui
28 LEGAZPI Ruben
28 LEGAZPI Ruben
25 LEGAZPI Ruben
25 LEGAZPI Ruben
31 LEGAZPI Ruben
31 LEGAZPI Ruben
30 COSTA Rui 02
30 COSTA Rui 02
29 WC 3-Cushion Viersen 2014
29 WC 3-Cushion Viersen 2014
32 SANCHEZ Daniel
32 SANCHEZ Daniel
36 LEGAZPI Ruben
36 LEGAZPI Ruben
35 WC 3-Cushion Viersen 2014
35 WC 3-Cushion Viersen 2014
34 LEGAZPI Ruben
34 LEGAZPI Ruben
38 SANCHEZ Daniel
38 SANCHEZ Daniel
37 SANCHEZ Daniel
37 SANCHEZ Daniel
33 COSTA Rui
33 COSTA Rui
40 LEGAZPI Ruben
40 LEGAZPI Ruben
43 FERREIRA Joao
43 FERREIRA Joao
45 COSTA Rui
45 COSTA Rui
44 LEGAZPI Ruben
44 LEGAZPI Ruben
41 COSTA Rui
41 COSTA Rui
42 SANCHEZ Daniel
42 SANCHEZ Daniel
46 SANCHEZ Daniel
46 SANCHEZ Daniel
47 WC 3-Cushion Viersen 2014
47 WC 3-Cushion Viersen 2014
48 WC 3-Cushion Viersen 2014
48 WC 3-Cushion Viersen 2014
50 FERREIRA Joao
50 FERREIRA Joao
49 SANCHEZ Daniel
49 SANCHEZ Daniel
52 COSTA Rui
52 COSTA Rui
53 LEGAZPI Ruben
53 LEGAZPI Ruben
51 SANCHEZ Daniel
51 SANCHEZ Daniel
54 FERREIRA Joao
54 FERREIRA Joao
55 SANCHEZ Daniel
55 SANCHEZ Daniel